Výroční zpráva roku 2016 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s.

* 31.12.2016 Výroční zpráva roku 2016 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s.

Vrbičanský útulek a rakovnické depozitum tvoří jeden kompletní a stabilní celek zapsaného spolku Srdcem pro kočky a pokračuje i nadále ve své činnosti. Máme za sebou další rok nabitý mnoha zásadními událostmi.

Rádi bychom vám co nejlépe přiblížili péči o útulková zvířata, tak aby bylo patrné, jak nezbytně důležitá je karanténa zvířat, evidence zvířat, vnímavý veterinární lékař, prostředí i vybavení útulku a veterinární kliniky, kterou navštěvujeme. Základem je komplexní péče, umění rozlišit kvalitu od kvantity. Jak důležité jsou včasné reakce, hluboký cit a vnímání ve prospěch zvířat. Jak důležité je uvědomovat si bolest, život i smrt - energii, protože jedině tak je možné dělat tuto práci s citem a plným vědomím. Pečujeme o živá zvířata, která vnímají a cítí, mají své životní potřeby a především jsou na nás plně odkázána. Jak strašně důležité je používat zdravý rozum, protože každý chybný krok znamená ohrozit zvíře na životě. Jak důležitá je vedlejší hospodářská činnost, spolupráce s dobrovolníky, osvěta. Jak velmi důležití jsou pro útulek dárci. Rádi bychom vám ukázali naši srdíčkovou cestu, která má mnoho cílů a jasný směr.

ROK 2016:

počet přijatých koček: 147
původní lokalita: 31
nový domov: 90
kočičí nebe: 19
narozeno v útulku: 2

Letos posílilo naše řady mnoho skvělých dobrovolníků, za které velmi děkujeme, protože jedině s patrou správných dobrovolníků dokážeme pořádat daleko více akcí ve prospěch útulkových zvířat a zastoupit tak plně činnost v útulku i v terénu.

Obrovské poděkování patří všem milým dárcům a dobrovolníkům, kteří k nám neodmyslitelně patří.

Finanční bilance roku 2016:

Náklady za rok celkem: 3.560.050,- Kč
Výdaje jsou z nějvětší části tvořeny úhradou veterinárních výkonů a léků, krmivem a stelivem.
Příjmy za rok celkem: 3.494.856,- Kč (včetně materiálních darů)
Příjmy tvořily nejvíce dary od našich příznivců a dárců.

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, MVDr. Marii Jandusové, MVDr. Jiřímu Boštičkovi, veterinárnímu technikovi Martinovi, zaměstnancům pražské veterinární kliniky VETCENTRUM DUCHEK a diagnostické laboratoři Sevaron v Brně.

Za Srdcem pro kočky,

Kristýna Kacálková

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček