Vztah Čechů k opuštěným a nalezeným zvířatům

Vztah Čechů k opuštěným a nalezeným zvířatům

kočičí útulek
V červenci tohoto roku proběhl reprezentativní výzkum společnosti STEM/MARK a.s. věnovaný otázkám zaměřeným na vztah obyvatel ČR k opuštěným a nalezeným zvířatům. Cílem projektu bylo zmapovat názory české populace týkající se především zodpovědnosti za bezprizorní zvířata a utrácení zdravých opuštěných psů a koček. Průzkumu se zúčastnilo 974 osob starších 15 let vybraných metodou kvótního výběru.

Zvíře z útulku – ano nebo ne?

Více než polovina domácností v České republice (52 %) má doma psa nebo kočku (28 % psa, 10 % kočku, 14 % obojí). Majitelů zvířat je obecně více v menších obcích do 4 999 obyvatel, naopak méně jich je ve městech nad 20 000 obyvatel. Ukázalo se, že zvíře z útulku má doma 8 % domácností, naopak 92 % ostatních majitelů psů a/nebo koček si jej pořídilo jiným způsobem. V tomto ohledu nejsou mezi jednotlivými socio-demografickými skupinami žádné významné rozdíly.

Proč nemáme doma „útulkáče“?

Nejčastěji uváděným důvodem toho, proč si lidé nevzali zvíře z útulku, je skutečnost, že psa a/nebo kočku dostali od někoho z okruhu své rodiny nebo známých (44 %). Téměř pětina ostatních (19 %), a to zejména majitelé psů, požaduje konkrétní plemeno zvířete, další desetina osob pak má doma zvíře – nalezence (zejména majitelé koček). Mezi další důvody, proč si lidé nepořídili zvíře z útulku, patří narození potomka vlastního zvířete (7 %), neznalost povahy/ rodičů/budoucího vzhledu zvířete (6 %) nebo neznalost toho, čím si zvíře prošlo v minulosti (5 %).

Proč jsme si pořídili „útulkáče“?

Třetina osob, která si pořídila zvíře z útulku, tak učinila z důvodu, že jim bylo zvířete líto, dalších 23 % proto, že považuje psy a kočky z útulku za vděčnější a přítulnější než koupená či darovaná zvířata. Také nízká cena je pro některé respondenty (15 %) důvodem k preferenci zvířete z útulku. Stejný počet lidí je motivován čirou dobročinností. Ti, kteří mají zároveň psa i kočku, oceňují přirozenost a nešlechtěnost útulkáčů. Svou roli hraje také dobrá předchozí zkušenost se zvířetem z útulku. Jiný důvod uvedlo 35 % dotázaných.

Kdo by se měl postarat o opuštěná a nalezená zvířata?

O opuštěná zvířata by se měl postarat podle většiny respondentů především stát, a to buď sám, nebo prostřednictvím obcí a krajů (51 %, stanovisko podporováno zejména majiteli psů). Na druhém místě pak soukromé dobročinné organizace (44 %). Podle desetiny respondentů by měla být tato odpovědnost přenesena na nálezce zvířat nebo někoho jiného (9 %). Tuto nespecifikovanou odpověď volili převážně muži. Podle 2 % respondentů by se o zvířata měly starat firmy a podniky.

Co s nechtěným zvířetem?

Otázku zodpovídali všichni respondenti. Většina lidí, pokud by se z jakýchkoliv (finančních, zdravotních atp.) důvodu nemohla o zvíře dál postarat, by jej darovala někomu blízkému (71 %). I v tomto případě se častěji jedná o osoby se středoškolským vzděláním a chovatele. Umístění zvířete do útulku by v takovém případě zvolilo 16 % dotázaných (častěji lidé s nižším vzděláním a ti, kteří nevlastní žádné zvíře). Cizím zájemcům by zvíře svěřilo 5 % dotázaných, dvě procenta lidí uvedla, že by nechali své zvíře utratit.

Regulace populace opuštěných zvířat

Respondenti měli šanci vyjádřit se k otázce, která nabývá na aktuálnosti s blížící se legislativní změnou. Naprostá většina osob (83 %) nesouhlasí s tím, aby v rámci regulace populace opuštěných zvířat byli usmrcováni zdraví psi nebo kočky (83 %). Tento názor častěji sdílí ženy, lidé žijící v největších městech nad 100 tisíc obyvatel a také majitelé psů. Pro utracení opuštěných zvířat se vyslovilo jen 14 % dotázaných, a to častěji muži. K problematice nemají vyhraněný názor 4 % respondentů, častěji ti, kteří nevlastní doma psa ani kočku.

Pomoc útulkům

Necelá třetina (29 %) dotazovaných osob již někdy nějakým způsobem pomohla zvířecím útulkům. V tomto případě se jedná častěji o ženy a také v určitých případech o majitele zvířat. Naopak 71 % dotázaných žádnou z podpůrných aktivit ve prospěch útulků nikdy nezrealizovalo (častěji jde o muže a osoby bez domácího zvířete). Nejčastější formou pomoci jsou nákup krmiv v rámci akce „Pomozte naplnit misky v útulcích (9 %), finanční dary/virtuální adopce (9 %, opět častěji ženy) či dary materiální (9 %, častěji majitelé psů). Dvě procenta dotázaných uvedla, že poskytnutá pomoc spočívala v jiné formě a další dvě procenta uvedla venčení útulkových psů. Dobročinnou prací pomohlo útulkům jedno procento osob.

RNDr. Barbora Večerková

Client Service Manager STEM/MARK, a.s.

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček