Bachovy květové esence

Bachovy květové esence, nejen pro lidi, ale také pro zvířata.

Psi a kočky

Bachovy květové esence představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím a tím také našemu celému bytí. Bachovy květové esence obsahují 38 květových esencí, což jsou esence připravené z nejedovatých, planě rostoucích rostlin a stromů.
39. esencí je Krizová esence (Five Flowers Remedy), která se skládá z pěti Bachových květových esencí.

Filozofií tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo. Opustil svou lukrativní lékařskou praxi a celou ortodoxní medicínu a poslední roky svého života strávil léčením svých pacientů pouze za pomocí svých esencí. (Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči - ovšem mohou ji krásně podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování).

Psi a kočky
Bachovy květové esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce - např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení, které vede až k fanatismu, apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí. Umožňují nám postupně odloupnout slupky, které jsme si nasadili, abychom přežili v tomto světě a tím nám postupně pomáhají odkrývat to, kdo skutečně jsme, jaký je cíl a smysl našeho života a vrátí nám naši odvahu vydat se na svou cestu a uskutečnit své sny a přání.

Užívaní Bachových esencí

Do sklenice s vodou nakapejte dvě kapky vybrané esence (u Krizové esence čtyři) a upíjejte během dne tak často, jak cítíte potřebu.

Při dlouhodobém užívání se doporučuje nakapat z každé vybrané esence (maximálně šesti) dvě kapky do jediné 30ml lahvičky s čirou pramenitou vodou. Z takto vzniklého roztoku je vhodné brát čtyřikrát denně čtyři kapky.

V případě nutnosti lze esence přijímat i nerozředěné přímo na jazyk, potírat jimi rty, spánky, anebo vnitřní stranu zápěstí (například malým dětem).

Jak často budete Bachovy esence užívat, závisí jenom na Vás. Nekolísají-li Vaše nálady příliš, anebo pociťujete-li zatím pouze náběh krize, vystačíte s jedinou lahvičkou. Mají-li Vaše stavy dlouhodobější charakter, lze esence užívat tak dlouho, jak je třeba. Nelze se jimi předávkovat, ani si na ně vytvořit škodlivý návyk.

Výroba květových esencí

Bachovy květové esence se připravují dvěma základními metodami - sluneční a vařící. Obě dvě jsou velice snadné na přípravu a při obou metodách se využívá všech čtyřech základních elementů - vody, vzduchu, ohně a země. Element země představují samotné květy rostlin,
z nichž se esence připravují.

Psi a kočky

Květy se sbírají v plném rozkvětu a sbírají se pouze pravidelné, nijak nepoškozené květy, aby byl jejich potenciál co největší. Květy se odstřihávají, aby se jich nedotkla lidská ruka, a nechávají se spadnout na hladinu vody v misce
(v případě sluneční metody) nebo v hrnci, pokud se budou vařit.

V případě sluneční metody se miska s vodou, jejíž hladina je zcela pokryta květy příslušné rostliny, nechá několik hodin stát na přímém slunci. Musí být ovšem nebe jako vymetené, bez jediného mráčku. Pokud během přípravy esence přejde přes oblohu mrak, je celá várka zkažená a musí se začít znovu.

V případě vařící metody se hrnec s vodou, jejíž hladina je zcela pokrytá květy dané rostliny, postaví na plotnu a vaří se asi 30 minut.

Potom se v obou případech do odměrného válce přecedí voda, která se zatím impregnovala životní energií dané rostliny
a smíchá se se stejným dílem brandy. Takto vzniklá tekutina se nazývá Matečná tinktura.

Z Matečné tinktury se potom připravují zásobní koncentráty, které si zákazníci mohou zakoupit buď samostatně nebo si mohou koupit celou sadu 38 Bachových květových esencí, která obsahuje také dvě Krizové esence (Five Flower Remedy).

Nemusíte se obávat, že by se díky přípravě esencí zahubily určité druhy rostlin. Na přípravu esencí postačuje opravdu malé množství květů.

Psi a kočky

Otázky a odpovědi

Jak esence pracují?

Zaplavují naše vědomí, naši celou bytost svou vibrací a energií. Pomáhají nám žít v přítomnosti a uvědomovat si své chování a své reakce na všechny události našich dní. Pomáhají nám žít vědomě.

Jsou Bachovy květové esence návykové?

Ne, nejsou. Esence pouze harmonizují naše emoce, naše pocity a čím více jsme vyrovnaní, harmonizovaní, tím méně je potřebujeme.

Mohou esence používat děti a těhotné ženy?

Odpověď na obě části otázky je „ano". Bachovy květové esence se vyrábějí z planě rostoucích, nejedovatých rostlin, proto u nich nehrozí předávkování ani žádné vedlejší účinky. Díky tomu jsou naprosto bezpečné a mohou je bez obav užívat těhotné ženy, miminka, malé děti, staří a vážně nemocní lidé.

Esence jsou uchovávány v alkoholu, alkoholici je tedy nemohou užívat?

Mohou, ale samozřejmě raději pod dohledem lékaře. V jejich případě se doporučuje esence hodně naředit, aby množství alkoholu bylo velice zředěno nebo je nakapat do horkého nápoje, kdy se alkohol odpaří, avšak esence samotné zůstanou.

Dr. Bach

Narodil se 24. září 1886 v Moseley, ve vesnici nedaleko Birminghamu v Anglii. Již jako dítě velmi miloval přírodu a byl nesmírně citlivý vůči bolesti a utrpení lidí i zvířat. Ještě na škole se rozhodl, že se stane léčitelem. Byl přesvědčený, že bude objevena jednoduchá metoda léčení, která bude zcela bezpečná a kterou budou moci snadno používat všichni lidé, nejenom lékaři. Rozhodl se, že nejdříve se musí naučit všechny dosud známé metody léčení, a proto začal studovat medicínu. Studiu však předcházela praxe v otcově továrně na mosaz, kde si chtěl na studia vydělat peníze. Během této práce studoval chování a povahy svých spolupracovníků, což se mu později velice hodilo. Medicínu studoval nejprve na Univerzitě v Birminghamu a pak odešel do Univerzitní nemocnice do Londýna, kde roku 1912 absolvoval. Zastával různé posty v londýnských nemocnicích - Univerzitní a National Temperance Hospital. Také si otevřel svou konzultační místnost na Harley Street. Pracoval jako bakteriolog v Univerzitní nemocnici a stále více se zbavoval iluzí z výsledků ortodoxní medicíny. Všímal si, že se lékaři málo nebo vůbec zajímají o pacienta jako takového, o jeho povahu, což on sám považoval za klíč k nemoci a uzdravení. Během své praxe bakteriologa objevil sedm skupin střevních bakterií, které připravil jako vakcíny. Pomocí těchto vakcín léčil a uzdravoval „nevyléčitelné" pacienty.

Roku 1917 začal vážně krvácet z břišní rakoviny a upadl do bezvědomí. Lékaři přivolali jeho příbuzné, protože nedávali velkou naději na jeho uzdravení. Podstoupil akutní operaci, a když se probral z bezvědomí, lékaři mu pověděli, že mu v nejlepším zbývají 3 měsíce života. Po několika týdnech se vrátil do práce s rozhodnutím dokončit během té krátké doby co možná nejvíce práce. Natolik se ponořil do práce, že ztratil pojem o čase a jeho kolegové se o okně jeho laboratoře zmiňovali jako o „světle, které nikdy nezhasíná". Nicméně, čas plynul a on se zotavoval. To potvrzovalo jeho názor o tom, že stav mysli člověka je klíčem k jeho zdraví a nemoci.

Počátkem roku 1919 získal post bakteriologa v Londýnské homeopatické nemocnici a začal číst a studovat knihy Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie. Byl fascinován a nadšen tím, že i on objevil úzký vztah mezi chronickou nemocí a střevní flórou. Své vakcíny připravil homeopaticky a jsou známé jako Sedm Bachových nozod. Někteří lékaři je používají dodnes.

V roce 1928 byl na večeři, kde nečinně pozoroval ostatní hosty a najednou si uvědomil, že se celá společnost (a tedy i lidstvo samo) dá rozdělit do několika skupin podle svého chování a reagování na události každého dne. Nežli večeře skončila, vypracoval několik skupin lidí a přemýšlel o tom, zdali by lidé jedné skupiny trpěli stejnou nemocí. Opravdová inspirace přišla, když si uvědomil, že lidé jedné skupiny nemusí mít stejnou nemoc, ale že na své nemoci budou všichni reagovat stejně. Tato jeho teorie typů byla skutečným počátkem jeho nové práce a mnohokrát se mu v jeho budoucí praxi potvrdila.

V září 1928 pocítil silný impuls odjet do Walesu. Uposlechl jej a při této své cestě tam objevil dvě z jeho budoucích 38 Esencí - Kejklířku skvrnitou (Mimulus) a Netýkavku žlázonosnou (Impatiens). Po návratu do Londýna je připravil homeopaticky a začal jimi léčit své pacienty. Výsledky byly neuvěřitelné. Později toho roku k nim přidal planě rostoucí Bílou lesní révu (Clematis) a tím spolu se svou teorií typů položil základy své nové terapie.

Do konce roku 1929 se vzdal všech forem léčení a soustředil se pouze na své Esence, aby na jaře roku 1930 nadobro odjel z Londýna a začal hledat další Esence. Na jeho cestách jej doprovázela Nora Weeks, která se stala jeho asistentkou a odevzdanou podporou Dr. Bacha. Bez její naprosté odevzdanosti se Esencím a ideálům Dr. Bacha a lásky k Esencím bychom dnes asi o Bachových květových esencích nic nevěděli. Jí skutečně vděčíme za to, že jsou Esence známé a uznávané po celém světě.

Roku 1930 Dr. Bach objevil sluneční metodu přípravy esencí. V červenci téhož roku přišel s Norou do Cromeru, malého přímořského města v Norfolku, kde trávili vždy několik měsíců v roce. Dr. Bach v něm mohl nejenom pozorovat a léčit lidi, ale také v okolí Cromeru hledal své Esence. Zde se také poprvé setkal s Victorem Bullenem, místním stavitelem, který se stal oddaným přítelem jak Dr. Bacha tak i Nory Weeks.

Do roku 1932 Dr. Bach objevil 12 esencí a napsal svou knihu „Dvanáct léčitelů". Později k nim přidal „4 pomocníky".

Na jaře 1934 se rozhodl, že si najde dům někde v údolí Temže, které častokrát při svých toulkách krajinou navštívil a které mu učarovalo. Nora při procházce vesnicí Brightwell-cum-Sotwell u Wallingfordu v oxfordském hrabství objevila volný dům - Mount Vernon, který se stal domovem Dr. Bacha a jejím. Zahrada Mount Vernonu byla velice přerostlá, proto se dal do jejích úprav, vytvářel cestičky a záhony. Protože neměl mnoho peněz, vyráběl nábytek, který se používá dodnes.

V roce 1934 měl již 19 Esencí a myslel si, že jeho práce je hotova. Nicméně si uvědomil, že existují stavy mysli a nálady, na které neměl žádnou Esenci. Začal tedy hledal zbývajících 19 Esencí. První z nich byla Slíva třešňová (Cherry Plum), kterou nalezl na jaře 1935. Jelikož sluníčko v tuto dobu není dost silné, nahradil sluneční metodu potenciace metodou vařící. Touto metodou je připraveno 18 ze zbývajících 19 Esencí.

V létě 1936 napsal konečnou verzi své knihy „Dvanáct léčitelů a ostatní esence". Všechny předešlé verze knihy k velké bolesti Nory a Victora spálil na zahradě Mount Vernonu. Chtěl, aby popisy Esencí a jeho práce byla naprosto srozumitelná, aby nedocházelo ke zmatením a nejasnostem.

Dr. Edward Bach zemřel v klidu ve spánku 27. listopadu 1936 ve svém malém domě, ve kterém strávil poslední roky svého velice plného života, během něhož se nechal vést svou intuicí, která ho dovedla k uskutečnění jeho snu a přání, k objevení jednoduché metody léčení.

Seznam - rychlý přehled 38 Bachových esencí:
http://www.srdcemprokocky.cz/?q=node/416
Seznam - podrobný popis esencí:
http://www.srdcemprokocky.cz/?q=node/418
Seznam - děti a Bachovy esence:
http://www.srdcemprokocky.cz/?q=node/417

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Náš útulek se účastní akce "Naplňte bříška"