Milánek

* 26.8.2021 ❤️❤️❤️ Smutné rozloučení s milovaným kocourkem Milánkem Srdíčkovým ❤️❤️❤️

Vážení a milí přátelé, dnes vám přinášíme smutnou zprávu, naposledy jsme se rozloučili s krásným mladým vážně nemocným kocourkem Milánkem Srdíčkovým: https://www.zonerama.com/srdcemprokocky/Album/7566165, jehož útulkovou historii naleznete zde: http://www.srdcemprokocky.cz/?q=node/24192. Nádherný Milánek se potýkal s velmi vážným zdravotním stavem, přičemž se jeho tělíčko přehouplo do autoimunity a ani s nejlepší možnou péčí se nám jej nepodařilo zachránit. Řešili jsme imunitně zprostředkovanou událost včetně krevní bakterie a k tomu aktivní formu toxoplazmózy, jak potvrdila diagnostická laboratoř. Na jedno slabounké kočičí tělíčko už to bylo moc a milovaný Milánek nakonec zvítězil už jen tím, že mohl milován a obklopen laskavou péčí odejít v pravou chvíli do světla.doplníme

Milánka zhruba měsíc krmila v původní lokalitě hodná paní, poté se Milánek ztratil a přišel až za několik dní. Teta krmička otevřela dveře a kocourek jí doslova padl dovnitř. Rázem teta začala vyhledávat pomoc. První cesta vedla na veterinární kliniku, kde byl kocourek podrobně vyšetřen a hospitalizován. Sonografie bříška byla bez nálezu a Rtg snímky taktéž. Krevní zkouška vykázala hlubokou anémii, proto odešel vzorek krve do diagnostické laboratoře k zjištění anemického profilu. Při neurologii zkoumáme i toxoplazmózu, ta byla na vstupním testu negativní, ale pro jistotu byl laboratorní rozbor rozšířen i tímto směrem. Tělíčko měl chlapeček kostnaté, kožíšek plný blech, no a vnitřních parazitů bylo také až až. Řešili jsme tedy masivní parazitní potíže a ty mohou být rovněž důvodem anémie i neurologie. V sázce mohlo být mnoho příčin, a proto jsme vyčkávali laboratorních výsledků. Výsledky v krátkém čase dorazily a my jsme zůstali v němém úžasu. Kocourek měl imunitně zprostředkovanou událost, krevní bakterii a k tomu toxoplazmózu. Byť by byla nasazena ta nejlepší možná léčba včetně podpory na krve-tvorbu, přesto se krevní zkouška zhoršovala a kocourek padal do hlubší a hlubší anémie. Nakonec jsme byli nuceni přistoupit k poslední záchraně, kterou byla transfuze krve. Jenže tělíčko milovaného Milánka přijatou krev během dvou dnů úplně rozložilo a k tomu se mnohonásobně zhoršila neurologie. Provedli jsme ještě kontrolní sonografii, která vykázala další potíže např. v rámci ledvin. Společně s lékaři jsme se rozhodli nepokračovat dál a kocourkovi pomoci na Druhý břeh, to jediné bylo rozumným východiskem, aby kocourek dostál zaslouženého klidu.

Cítíme, že k nám mnohá zvířátka přichází dožít. Každý má na tomto světě svůj čas, tak to zkrátka je a nezbývá než život i smrt přijmout. Víme, že přijímáme extrémní případy a ne vždy je možné jít dál, ale přechod na druhý břeh je rovněž požehnáním a vysvobozením. S velkou láskou, úctou i pochopením jsme se s milovaným kocourkem rozloučili. Péče o vážně nemocné je tuze moc duchovně krásná a duševně náročná, veškeré prožitky jdou ruku v ruce - ohromná láska a procítěnost jsou vyváženy ohromnými obavami. Nádherný Milánek, stejně tak jako všichni jeho kamarádi odcházející do světla, v nás zanechal hlubokou a krásnou stopu silné dušičky v zubožené schránce. Důstojný odchod pro umírající má v srdíčkovém útulku velký význam a stejnou váhu jako život pro uzdravené. Víme, chápeme, smiřujeme se, děkujeme a přijímáme, protože odejít do světla je pro mnohé ta největší možná výhra. Jsme tady pro vážně nemocné, zdravé, uzdravené i loučící se. Snažíme se pomáhat, jak nejlépe umíme, ale na této planetě jsme jen malými pány, a proto je potřeba vnímat záchranu a pomoc ve všech směrech a smyslech ❤️❤️❤️
V Srdíčkovém útulku na chvíli utichl obvyklý cvrkot, útulkovým páníčkům se zaleskly oči a kočičky pozvedly hlavičky vzhůru, to přišlo velké loučení s milovaným kocourkem Milánkem, který už nemohl jít pozemským životem dál..., ale tam za Duhovou bránou jej čekal daleko přívětivější svět - takový, kde jsou bolest, hlad a utrpení zcela neznámým pojmem. Jen radost a pocit blaženosti je velkou kompenzaci za strádání prožité na zemi. V dáli se objevil Archanděl Azrael - patron Srdíčkového útulku - s rojem Andílků a ti všichni společně s námi vyprovodili Milánka na poslední cestu, aby se cítil milován a v bezpečí.

Milovaný Milánku, byl jsi neuvěřitelně silný, neuvěřitelně vnímavý a vlil jsi nám do žil moře energie, úcty, pochopení a lásky. Děkujeme ti, že jsme o tebe mohli pečovat a vnímat naplno tvou kočičí dušičku - tvé potřeby, chvíle lásky, obavy, přání, smutek, naplnění. Děkujeme ti, že jsme se mohli setkat s tak nádhernou bytostí, která nás všechny vzala za srdce a právě v našich srdcích zůstaneš již napořád. A další bublinka stoupla prosvětleným paprskem jasně zářícího světla výš a výš nad srdíčkový útulek, aby už navždy střežila kroky svých pozemských kamarádů.

Milovaný Milánku, vzpomínáme a nikdy nezapomeneme na přenádhernou a silnou kočičí dušičku, která nás přišla byť by na krátkou chvíli pozdravit a potěšit. Odpočívej a spinkej v pokoji a klidu ❤️❤️❤️

Tvá velká srdíčková rodina

* Rok narození: 2020

* odčervený

Příjem z Prahy na základnu srdíčkového útulku ve Vrbičanech - vyhublý kocourek Milánek Srdíčkový s vážnými neurologickými problémy: https://www.zonerama.com/srdcemprokocky/Album/7527745. Milánka zhruba měsíc krmila v původní lokalitě hodná paní, poté se Milánek ztratil a přišel až za několik dní. Teta krmička otevřela dveře a kocourek jí doslova padl dovnitř. Rázem teta začala vyhledávat pomoc. První cesta vedla na veterinární kliniku, kde byl podrobně vyšetřen a hospitalizován. Sonografie bříška a Rtg snímky jsou zatím bez nálezu. Krevní zkouška vykázala hlubokou anémii, vzorek krve odešel tedy do diagnostické laboratoře k zjištění anemického profilu. Při neurologii zkoumáme i toxoplazmózu, ta byla na vstupním testu negativní, ale to ještě nic neznamená. Tělíčko je kostnaté, kožíšek plný blech a vnitřních parazitů je také až přespříliš. Řešíme tedy masivní parazitní potíže a ty mohou být také důvodem anémie i neurologie.

Červencové, srpnové a zářjiové události Milánka Srdíčkového

* 16.8.2021 Nový příjem z Prahy na základnu srdíčkového útulku ve Vrbičanech - vyhublý kocourek Milánek Srdíčkový s vážnými neurologickými problémy: https://www.zonerama.com/srdcemprokocky/Album/7527745. Milánka zhruba měsíc krmila v původní lokalitě hodná paní, poté se Milánek ztratil a přišel až za několik dní. Teta krmička otevřela dveře a kocourek jí doslova padl dovnitř. Rázem teta začala vyhledávat pomoc. První cesta vedla na veterinární kliniku, kde byl podrobně vyšetřen a hospitalizován. Sonografie bříška a Rtg snímky jsou zatím bez nálezu. Krevní zkouška vykázala hlubokou anémii, vzorek krve odešel tedy do diagnostické laboratoře k zjištění anemického profilu. Při neurologii zkoumáme i toxoplazmózu, ta byla na vstupním testu negativní, ale to ještě nic neznamená. Tělíčko je kostnaté, kožíšek plný blech a vnitřních parazitů je také až přespříliš. Řešíme tedy masivní parazitní potíže a ty mohou být také důvodem anémie i neurologie. V sázce je mnoho příčin. Uvidíme, co ještě vyjde na světlo. Nyní je Milánek na útulkové karanténě, trošku papá a pomaličku kape infuze. Ve prospěch zuboženého kocourka Milánka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Milánek" v.s. 272021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.

* 17.8.2021 Mladý hubeňourek Milánek Srdíčkový s neurologickými problémy níže kopíruje včerejší vstupní text a dnes přidává seznamovací video pozdrav z karanténní klece: https://www.youtube.com/watch?v=sRSi_WijK_w. Mrkněte na video, dozvíte se podrobnosti. Držíme tlapičky, jak se jen dá a brzy se vám opět ozveme.
"Nový příjem z Prahy na základnu srdíčkového útulku ve Vrbičanech - vyhublý kocourek Milánek Srdíčkový s vážnými neurologickými problémy: https://www.zonerama.com/srdcemprokocky/Album/7527745. Milánka zhruba měsíc krmila v původní lokalitě hodná paní, poté se Milánek ztratil a přišel až za několik dní. Teta krmička otevřela dveře a kocourek jí doslova padl dovnitř. Rázem teta začala vyhledávat pomoc. První cesta vedla na veterinární kliniku, kde byl podrobně vyšetřen a hospitalizován. Sonografie bříška a Rtg snímky jsou zatím bez nálezu. Krevní zkouška vykázala hlubokou anémii, vzorek krve odešel tedy do diagnostické laboratoře k zjištění anemického profilu. Při neurologii zkoumáme i toxoplazmózu, ta byla na vstupním testu negativní, ale to ještě nic neznamená. Tělíčko je kostnaté, kožíšek plný blech a vnitřních parazitů je také až přespříliš. Řešíme tedy masivní parazitní potíže a ty mohou být také důvodem anémie i neurologie. V sázce je mnoho příčin. Uvidíme, co ještě vyjde na světlo. Nyní je Milánek na útulkové karanténě, trošku papá a pomaličku kape infuze. Ve prospěch zuboženého kocourka Milánka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Milánek" v.s. 272021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme."

* 19.8.2021 Nádherný leč hubený kocourek s neurologickými problémy Milánek Srdíčkový posílá video pozdrav z útulkové hospitalizace: https://www.youtube.com/watch?v=6YE2mgazb4w. Mrkněte na video, dozvíte se více. Do textu přidáváme, že již v tuto chvíli víme o Milánkově imunitně zprostředkované události. Ve prospěch zuboženého kocourka Milánka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Milánek" v.s. 272021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.

* 25.8.2021 Vážení a milí přátelé, nádherný Milánek Srdíčkový přišel do útulku ve vážném zdravotním stavu - na kost vyhublý, začervený, zablešený, anemický a neurologický: https://www.youtube.com/watch?v=o0-6Ctqz-cs. Do diagnostické laboratoře jsme zaslali vzorek krve k zjištění anemického profilu a rozšířili jsme vyšetření o toxoplazmózu. Výsledky potvrdily krevní bakterii mycoplazmu, imunitně zprostředkovanou událost i toxoplazmózu. Kocourek užívá trojkombinaci léků a musíme doufat, že vše zvládne. Kocourek nám začal více papat, ale co je dnes, nemusí být zítra, to už moc dobře víme. Ve prospěch zuboženého kocourka Milánka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Milánek" v.s. 272021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.

* 28.8.2021 Vážení a milí přátelé, nádherný leč vážně nemocný kocourek Milánek Srdíčkový posílá video pozdrav z karanténního boxíku: https://www.youtube.com/watch?v=_090Fz3kK9A. Milovaný Milánek se stále nachází ve vážném stavu. Ve prospěch zuboženého kocourka Milánka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Milánek" v.s. 272021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.

* 26.8.2021 Vážení a milí přátelé, nádherný kocourek Milánek dostal transfuzi krve, ví už pro něj udělat nemůžeme: https://www.zonerama.com/srdcemprokocky/Album/7564056 a video den po transfuzi krve: https://www.youtube.com/watch?v=bosP3Yfw2MA. Zveřejňujeme fotografie z veterinární kontroly kočiček v útulku pod záštitou MVDr. Marcely Kubíčkové. Laboratorní výsledky potvrdily krevní bakterii, imunitně zprostředkovanou událost a toxoplazmozu. Kocourek se nacházel v hluboké anémii a jeho zdravotní stav šel prudce dolů. Uvidíme, co nám přinesou následující dny a budeme doufat, že jen a jen to dobré. Transfuzi krve předcházely testy na krevní skupiny a křížová zkouška. Ve prospěch zuboženého kocourka Milánka tímto vyhlašujeme veřejnou sbírku: poznámka "Milánek" v.s. 272021 na účet: 257074566/0300. Dary útulku lze poskytovat také prostřednictvím portálu Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1200192#informace. Velmi děkujeme.

* 27.8.2021 ❤️❤️❤️ Smutné rozloučení s milovaným kocourkem Milánkem Srdíčkovým ❤️❤️❤️

Vážení a milí přátelé, dnes vám přinášíme smutnou zprávu, naposledy jsme se rozloučili s krásným mladým vážně nemocným kocourkem Milánkem Srdíčkovým: https://www.zonerama.com/srdcemprokocky/Album/7566165, jehož útulkovou historii naleznete zde: http://www.srdcemprokocky.cz/?q=node/24192. Nádherný Milánek se potýkal s velmi vážným zdravotním stavem, přičemž se jeho tělíčko přehouplo do autoimunity a ani s nejlepší možnou péčí se nám jej nepodařilo zachránit. Řešili jsme imunitně zprostředkovanou událost včetně krevní bakterie a k tomu aktivní formu toxoplazmózy, jak potvrdila diagnostická laboratoř. Na jedno slabounké kočičí tělíčko už to bylo moc a milovaný Milánek nakonec zvítězil už jen tím, že mohl milován a obklopen laskavou péčí odejít v pravou chvíli do světla.

Milánka zhruba měsíc krmila v původní lokalitě hodná paní, poté se Milánek ztratil a přišel až za několik dní. Teta krmička otevřela dveře a kocourek jí doslova padl dovnitř. Rázem teta začala vyhledávat pomoc. První cesta vedla na veterinární kliniku, kde byl kocourek podrobně vyšetřen a hospitalizován. Sonografie bříška byla bez nálezu a Rtg snímky taktéž. Krevní zkouška vykázala hlubokou anémii, proto odešel vzorek krve do diagnostické laboratoře k zjištění anemického profilu. Při neurologii zkoumáme i toxoplazmózu, ta byla na vstupním testu negativní, ale pro jistotu byl laboratorní rozbor rozšířen i tímto směrem. Tělíčko měl chlapeček kostnaté, kožíšek plný blech, no a vnitřních parazitů bylo také až až. Řešili jsme tedy masivní parazitní potíže a ty mohou být rovněž důvodem anémie i neurologie. V sázce mohlo být mnoho příčin, a proto jsme vyčkávali laboratorních výsledků. Výsledky v krátkém čase dorazily a my jsme zůstali v němém úžasu. Kocourek měl imunitně zprostředkovanou událost, krevní bakterii a k tomu toxoplazmózu. Byť by byla nasazena ta nejlepší možná léčba včetně podpory na krve-tvorbu, přesto se krevní zkouška zhoršovala a kocourek padal do hlubší a hlubší anémie. Nakonec jsme byli nuceni přistoupit k poslední záchraně, kterou byla transfuze krve. Jenže tělíčko milovaného Milánka přijatou krev během dvou dnů úplně rozložilo a k tomu se mnohonásobně zhoršila neurologie. Provedli jsme ještě kontrolní sonografii, která vykázala další potíže např. v rámci ledvin. Společně s lékaři jsme se rozhodli nepokračovat dál a kocourkovi pomoci na Druhý břeh, to jediné bylo rozumným východiskem, aby kocourek dostál zaslouženého klidu.

Cítíme, že k nám mnohá zvířátka přichází dožít. Každý má na tomto světě svůj čas, tak to zkrátka je a nezbývá než život i smrt přijmout. Víme, že přijímáme extrémní případy a ne vždy je možné jít dál, ale přechod na druhý břeh je rovněž požehnáním a vysvobozením. S velkou láskou, úctou i pochopením jsme se s milovaným kocourkem rozloučili. Péče o vážně nemocné je tuze moc duchovně krásná a duševně náročná, veškeré prožitky jdou ruku v ruce - ohromná láska a procítěnost jsou vyváženy ohromnými obavami. Nádherný Milánek, stejně tak jako všichni jeho kamarádi odcházející do světla, v nás zanechal hlubokou a krásnou stopu silné dušičky v zubožené schránce. Důstojný odchod pro umírající má v srdíčkovém útulku velký význam a stejnou váhu jako život pro uzdravené. Víme, chápeme, smiřujeme se, děkujeme a přijímáme, protože odejít do světla je pro mnohé ta největší možná výhra. Jsme tady pro vážně nemocné, zdravé, uzdravené i loučící se. Snažíme se pomáhat, jak nejlépe umíme, ale na této planetě jsme jen malými pány, a proto je potřeba vnímat záchranu a pomoc ve všech směrech a smyslech ❤️❤️❤️
V Srdíčkovém útulku na chvíli utichl obvyklý cvrkot, útulkovým páníčkům se zaleskly oči a kočičky pozvedly hlavičky vzhůru, to přišlo velké loučení s milovaným kocourkem Milánkem, který už nemohl jít pozemským životem dál..., ale tam za Duhovou bránou jej čekal daleko přívětivější svět - takový, kde jsou bolest, hlad a utrpení zcela neznámým pojmem. Jen radost a pocit blaženosti je velkou kompenzaci za strádání prožité na zemi. V dáli se objevil Archanděl Azrael - patron Srdíčkového útulku - s rojem Andílků a ti všichni společně s námi vyprovodili Milánka na poslední cestu, aby se cítil milován a v bezpečí.

Milovaný Milánku, byl jsi neuvěřitelně silný, neuvěřitelně vnímavý a vlil jsi nám do žil moře energie, úcty, pochopení a lásky. Děkujeme ti, že jsme o tebe mohli pečovat a vnímat naplno tvou kočičí dušičku - tvé potřeby, chvíle lásky, obavy, přání, smutek, naplnění. Děkujeme ti, že jsme se mohli setkat s tak nádhernou bytostí, která nás všechny vzala za srdce a právě v našich srdcích zůstaneš již napořád. A další bublinka stoupla prosvětleným paprskem jasně zářícího světla výš a výš nad srdíčkový útulek, aby už navždy střežila kroky svých pozemských kamarádů.

Milovaný Milánku, vzpomínáme a nikdy nezapomeneme na přenádhernou a silnou kočičí dušičku, která nás přišla byť by na krátkou chvíli pozdravit a potěšit. Odpočívej a spinkej v pokoji a klidu ❤️❤️❤️

Tvá velká srdíčková rodina

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček