Kočičí oči – okno do duše

Kočičí oči – okno do duše
utulek pro kocku

Kočičí zrak – mimořádný smysl

Nedávno jsem měl tu možnost hovořit s místním veterinářem – očním specialistou a zeptat se ho na pár otázek o kočkách – jak vidí a jaký je vůbec mechanismus jejich očí. Vypadá to, že kočky vidí vše, co vidí i lidé a v některých případech i mnohem více, než jsou schopni vidět lidé!
Mechanismy uvnitř kočičích očí jsou orientované na přesné pozorování pohybu, čehož využívají především při lovu malé kořisti, která se snadno schová ve vysoké trávě nebo na nerovném povrchu.

Při lovu kočky nejprve spoléhají na svůj neobyčejně dobře vyvinutý a citlivý sluch a nasměrují uši do místa, kde by se kořist měla vyskytovat a poté zaměří a chytí kořist pomoci svého ostrého zraku. Kočičí zrak dokáže zachytit dokonce i ten nejmenší pohyb, jež je mnohdy pro lidi nezpozorovatelný. Právě proto jsou kočkovité šelmy jedni z nejúspěšnějších lovců na naší planetě.

Jak kočky vidí ?

Víme, že kočky mají nejspíše binokulární vidění (vidí obrazy jedním i druhým okem souběžně) a dokáží vidět trojrozměrně stejně jako lidé. Jejich zorné pole je dle odhadů asi 205°, což je užší záběr ve srovnání s lidským zorným polem, které je okolo 220°.

Jako u většiny predátorů obě oči směřují dopředu a umožňují větší stupeň prostorového vidění na úkor zorného pole. Zorné pole především závisí na umístění očí, ale do jisté míry také na stavbě očí. Mnozí z nás byli jistě svědky podívané, kdy kočky trénují svou schopnost skoku vyskočením na skoro dva metry vysokou okenní římsu a nedotknou se přitom vůbec okna. Tento vpravdě úžasný výkon vyžaduje nejen dokonalou rovnováhu, ale také přesný odhad vzdálenosti, jež jde ruku v ruce s jedinečným mechanismem uvnitř kočičích očí.

Dokáží kočky opravdu vidět ve tmě ?
utulek pro kocku
Kočky jsou zřejmě mírně krátkozraké, což by nasvědčovalo tomu, že jejich zrak je lépe stavěn na zachycení detailních objektů v relativní blízkosti jako je třeba kořist. Předměty vzdálené více než několik stovek metrů nepřitahují kočičí pozornost z důvodů její neschopnosti se na ně jasně zaměřit. Kočky mají jak tyčinky tak i čípky v sítnici.
Tyčinky jsou receptory, které oko využívá pro přesné utulek pro kockuvidění v noci a zachycení co nejvíce okamžiků v daném pohybu. Čípky oko využívá ve dne pro rozlišení barev. Kočky mají více tyčinek než čípků, což v porovnání s lidmi činí kočičí zrak v oblasti nočního vidění a pozorování pohybu nadřazený tomu lidskému.
Na fotografii vlevo je vidění člověka za šera, na fotografii vpravo je ukázáno, jak stejný obraz vnímá za šera kočka.

Kočky mají eliptické zorničky, které se otvírají a zavírají o mnoho rychleji než kruhovité. To dovoluje velké zvětšení zornice zároveň pronikání většího množství světla. Kočky taktéž mají jakousi membránu podobnou zrcadlu umístěnou v zadní části jejich očí, která se latinsky nazývá tapeta lucidum. Jsou to utulek pro kockuspeciální buňky nacházející se na cévnaté vrstvě za sítnicí a jejich funkcí je odrážet světlo
pronikající přes tyčinky a posílat ho zpět opět přes tyčinky v opačném směru. Výsledkem je dvojí expozice světla, jež kočkám dovoluje tak mimořádně dobře vidět v šeru.

Za šera nebo v noci kočky nevidí rozdíly v barvách. Vidí pouze černou, bílou a odstíny šedé. I když kočky nevidí v úplné tmě, dokáží vidět například v noci,kdy jsou na obloze mraky utulek pro kocku a zároveň sem tam svítí hvězdy – ty jim poskytnou dostatečné světlo pro lov a pozorování pohybu.Žlutavý odlesk, který lze v kočičích očích vidět, když je dostatek světla je ve skutečnosti světlo odrážené přes tyčinky membránou tapeta lucidum.
utulek pro kocku
Vidí kočky v barvách ?

Kočky vnímají nejsilněji modrou a zelenou barvu a pozitivně reagují také na palety barev vznikající z fialové, zelené a žluté. Červená, oranžová a hnědá barva jde zřejmě zcela mimo jejich barevné vnímaní a nejspíše tyto barvy vidí jako odstíny šedé.
Na fotografiích je ukázáno jakou barevnou škálou utulek pro kockudisponuje člověk za denního světla (vlevo) a kočka (vpravo).

Co je to mžurka ?

Kočky jsou jedinečné v tom, že mají třetí víčko – tzv. mžurku. Je to slaboučká membrána, která přiléhá ke straně oka a objeví se, když se otevře oční víčko. Mžurka má mnoho funkcí: regulaci teploty, čištění oka od cizorodých látek a prachu a také zvlhčování celé plochy oka. Tato membrána se utulek pro kockučástečně zavírá, když je kočka nemocná; dokonce i když kočka spokojené spí je někdy možné mžurku pozorovat. Pokud je však mžurka vidět stále, měl by kočku prohlédnout veterinář.

Barvy očí u koček

Kočky mají pestrou škálu barev svých očí, netypičtější barvy jsou zlatá, zelená a oranžová. Modré oči mívá zejména plemeno Siamských koček, ale najdeme je také u koček s bílou srstí. Pokud má celobílá kočka obě oči modré,utulek pro kocku je pravděpodobné, že je hluchá, ovšem pokud má oči oranžové bude mít zřejmě sluch v pořádku.

Bílé kočky mající jedno oko modré a druhé jinak barevné bývají nazývané „lichozraké“ a mohou být hluché stejně jako ty s oběma modrýma očima. Je to výsledek žluté pigmentace duhovky vystupující na povrch jen jednoho oka zatímco modré oči jsou normální při narození koťátka ještě než v dospívání pigmentace změní barvu oka nadobro.

Kočičí zrak – navržen pro dvojí účely

Kočky jsou se svým ostrým zrakem vpravdě jedinečné bytosti, které dokáží vidět o mnoho lépe než dokáží naše lidské oči. Jejich ostrý zrak jim nejen dovoluje lovit s neobyčejnou přesností svou kořist, ale taktéž jim dovoluje důmyslně utéci stanou-li se lovenou kořistí jiného predátora. Samozřejmě, že schopnost vidět kořist je výhoda zejména pro přežití v divoké přírodě.

Příště, až budete láskyplně hledět do duše vaší milované kočky skrz tyto křišťálově průzračné kočičí oči, budete vědět, že vám nejen štědře vrací váš cit, ale že i ona může hluboce nahlížet do vaší duše přes vaše oči.

Gaye Flagg

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček