Stará kočka - jak stará je stará?

GERIATRICKÝ PROGRAM KOČEK
Věra Šiklová / 10. února 2010

kočky z útulku
Jak stará je stará?

Vzhledem k tomu, že mnoho koček se bez problémů dožívá více jak deseti mnohdy i přes dvacet let, mnoho majitelů i veterinářů si klade otázku: „V jakém věku už máme kočku považovat za starou?“ Odpovědí je, že neexistuje přesný věk, kdy se z kočky stává „senior“. Každý jedinec stárne individuální rychlostí. Obecným vodítkem může být následující třídění Americké asociace veterinářů koček, aby jste si snáze představili, jak věk ovlivňuje zdraví vaší kočky:

• Zralá až kočka středního věku: 7 – 10 let
• Stárnoucí kočka (senior): 11 – 14 let
• Stará kočka (geront): 15 a více let

Jak stárnutí mění Vaši kočku
• Snížená kožní elasticita
• Slábnutí chuti
• Snížená tolerance stresu
• Křehké drápy
• Změny v režimu bdění a spánku
• Snížená plicní kapacita
• Ztráta sluchu
• Snížená schopnost trávit tuky
• Ztráta zraku

kočky z útulku

Povědomí o tomto věkovém rozmezí může být nápomocno při sledování časných příznaků jakýchkoli zdravotních problémů. Stárnoucí kočky se například hůře vyrovnávají se stresem. Jejich imunitní systém slábne a jsou proto náchylnější k onemocněním jakým jsou cukrovka, hypertyreóza (nadprodukce hormonů štítné žlázy), onemocnění ledvin, nespecifický střevní zánět nebo rakovina. Proto jsou pravidelné preventivní prohlídky se stárnoucí kočkou tak důležité pro její dlouhodobé zdraví.

Je čas navštívit lékaře

Stejně jako u lidí, je i u starších koček důležité, aby lékaře navštěvovaly častěji. Během preventivní prohlídky váš veterinář prověří širokou paletu onemocnění spojených s vyšším věkem. Důkladná preventivní prohlídka starší kočky má především za cíl:

Umožnit co nejdelší a nejzdravější život, jak je to možné
Rozpoznat a snížit známá zdravotní rizika pro starší kočku
Zjistit jakékoli příznaky onemocnění v jeho nejranější fázi, kdy je také nejlépe léčitelné.

Většina odborníků se shoduje na tom, že zdravé stárnoucí kočky by měl veterinář vidět každých 6 měsíců. Kočky stárnou mnohem rychleji než lidé a zdravotní problémy se mohou rychle projevit. Je také důležité vědět, že kočky umí příznaky onemocnění velmi dobře maskovat. Mohou vypadat zdravě velmi dlouho a pak, když se jejich schopnost dané onemocnění kompenzovat zcela vyčerpá, nemoc se u nich začne náhle projevovat.

kočky z útulku

Co byste měli vědět o Vaší stárnoucí kočce

Vašemu veterináři můžete velmi pomoci, když budete Vaši kočku doma mezi jednotlivými návštěvami bedlivě sledovat. Ztráta hmotnosti nebo naopak její zvyšování bez zjevných příčin jsou často jednou z prvních známek onemocnění. Samotné udržení optimální hmotnosti může být rovněž problémem: Mnoho koček středního věku je obézních, zatímco stárnoucí a staré kočky mívají obtíže hmotnost si udržet a mohou být až příliš hubené. Obezita samotná pak může přispívat k rozvoji cukrovky, onemocnění kloubů a dalších onemocnění.

S postupujícím věkem zvířete rovněž vzrůstá výskyt problémového chování. Podle jedné studie mělo 28% koček ve věku 11 – 14 let alespoň 1 problém s chováním. Ve skupině koček starších 15 let se problémy vyskytovaly již u 50% zvířat. Pokud zaznamenáte nějakou změnu v chování vaší kočky (např. neobvyklé hlasové projevy) nebo jejích návyků, jakou je péče o srst nebo chození na záchod, i tyto změny mohou být příznakem počínajícího onemocnění.

Preventivní geriatrická prohlídka

Při každé návštěvě vám veterinář bude klást řadu otázek zaměřených na získání kompletní informace o zdravotním stavu Vaší kočky a odhalení možných změn od poslední návštěvy.

Během klinického vyšetření lékař zhodnotí celkový zdravotní stav a tělesnou kondici, poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem krku a břicha zjistí příznaky bolestivosti či přítomnost nádorů, zkontroluje pohybový aparát se zaměřením na onemocnění kloubů nebo svalové slabosti a rovněž prohlédne oči, uši a dutinu ústní, jestli nevykazují známky onemocnění.

kočky z útulku

Nakonec by měla běžná preventivní geriatrická prohlídka zahrnovat i panel laboratorních testů, tedy vyšetření krve a moči hodnotící zejména funkci jater a ledvin. Většina specialistů doporučuje, aby toto základní laboratorní vyšetření bylo provedeno alespoň jedenkrát ročně u koček mezi 7 a 10 lety věku a u starších koček ještě častěji. V závislosti na výsledcích tohoto základního vyšetřovacího panelu mohou být zapotřebí další doplňkové testy.

Vyšetření důležitá pro stárnoucí kočky

Potřebnost a frekvence provádění jednotlivých testů je individuální u každé kočky, ale tyto testy obecně Vašemu veterináři poskytnou dobrý náhled na zdravotní stav Vaší starší kočky.

V průběhu času lze výsledky těchto vyšetření mezi sebou srovnat pro zjištění trendu ve vývoji zdravotního stavu Vaší kočky, což je mnohdy důležitější než aktuální hodnoty. Hematologické vyšetření (počty krvinek, krevních destiček)
• Biochemické vyšetření (funkce jater a ledvin)
• Vyšetření moči (močový aparát a metabolismus)
• T4 (funkce štítné žlázy)
Nezapomeňte na základ!

Spolu s věnováním větší pozornosti zdraví Vaší kočky v jejím vyšším věku, byste měli pokračovat v běžných preventivních opatřeních, jakými jsou pravidelné odčervování, očkování, zubní péče a správná výživa. Tato základní péče se stává ještě důležitější s postupujícím věkem a stárnutím imunitního systému.

Rovněž proveďte kroky k dobré pohodě Vaší kočky, jakou je snadná dostupnost záchodku a misek s vodou a krmením, a že Vaší staré přítelkyni nebo příteli poskytnete mnoho lásky a péče.

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček