Výroční zpráva roku 2019 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s.

❤️ Výroční zpráva roku 2019 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s. ❤️

Kočičí útulek Vrbičany a depozitum Nové Strašecí tvoří již několik dlouhých let jeden kompletní a stabilní celek zapsaného spolku Srdcem pro kočky a pokračuje i nadále ve své činnosti. Na základně srdíčkového útulku ve Vrbičanech jsou přijímány převážně dospělé a v mnohých případech vážně nemocné a poraněné kočičky a do strašeckého depozita jsou přijímána převážně koťátka. Měli jsme možnost vyzkoušet si za léta péče o kočičky mnohé. Nyní poučeni naprosto přesně víme, že pokud nám zdraví jako doposud dovolí, zůstaneme rozhodně v tomto dvojím složení jednoho depozita a základny, kde panuje důvěra a péče o kočičky v ohrožení je na prvním místě.

Letos jsme ušli další pořádný kus cesty. Do útulkové veterinární vyšetřovny jsme pořídili další životně důležité přístroje a nástroje a do kočičích pokojíků potřebné vybavení. To vše za aktivní pomoci dobrovolníků a dárců. Velmi náročnou a zároveň velmi krásnou útulkovou cestu jsme si sami dobrovolně vybrali, útulek byl zřízen ve vlastním obydlí a depozitum taktéž. I když zákonné povinnosti obcí a měst stále nefungují, jak by měly, stát a zákon nám dali do rukou potřebné nástroje a možnosti - řádně evidovaný útulek, veřejnou sbírku a živnostenský list - to vše Srdcem pro kočky, z.s. a jak s těmito nástroji naložíme, je už jen a jen na nás. Stejně tak jakou energii budeme vydávat, takovou budeme i přijímat, tak mluví ten nejdůležitější vesmírný zákon. Děkujeme, že nám stále slouží zdraví, protože bez zdraví není možné vykonávat tuto činnost.

Bazárky spojené s prohlídkou útulku jsou i nadále jednou z nejdůležitějších a nejprospěšnějších útulkových akcí, která poběží na plné obrátky také v následujícím roce. Další nedílnou velmi prospěšnou a důležitou činností spojenou mimo jiné i se zmíněnými bazárky s nejvýraznějším a nezbytně nutným podílem na útulkovém dění je krámeček Agátky Srdíčkové, která svými veřejnými akcemi obětuje kočičkám naprosté maximum svého času a srdce. Praxe nás naučila vyzkoušet si a rozlišit, do kterých akcí je dobré vkládat energii. Srdíčkový útulek je o jednotném celku útulkových opatrovníků, veterinárních lékařů, dobrovolníků a dárců. Abychom mohli úspěšně pokračovat dál, pak jedině ve složení jeden za všechny a všichni za jednoho, bez vzájemné podpory není možné fungovat. Obrovské poděkování tedy patří všem milým dárcům a dobrovolníkům, kteří k útulkové činnosti neodmyslitelně patří, překonávají s námi složitější i příznivější období a právě na nás všech společně útulek stojí. Z mnohých se stali naši dobří přátelé i v soukromém životě, velmi děkujeme.

V roce 2018 posílily útulkový veterinární tým tři výborné lékařky z pražské veterinární kliniky Vetcentrum - MVDr. Veronika Kadlecová, MVDr. Šárka Křepčíková a MVDr. Marcela Kubíčková. V roce 2019 tyto lékařky pracující na pražské klinice Vetcentrum.cz prohloubily svou praxi u náročných pacientů jak na klinice tak i na základně srdíčkového útulku a v obou případech jde o ty nejnáročnější pacienty. Je neuvěřitelné, co tyto tři lékařky zvládají. Útulek Srdcem pro kočky již léta zastřešuje lékař specialista MVDr. Marie Procházková a na stejné profesní úrovni s obrovskou praxí a nejen ve svých daných oborech s námi léta brázdí útulkovou cestu specialista MVDr. Jiří Boštička. Toto je náš kompletní útulkový veterinární tým a ten při výjezdech posilují další lékaři a specialisté pražské kliniky Vetcetrum Duchek. Cílem útulku Srdcem pro kočky je co nejkvalitnější veterinární péče pro útulková zvířátka. Posílením veterinárního týmu jsme získali obrovskou výpomoc přímo v útulku, ale také na pražské veterinární klinice. U našich veterinárních lékařů jsme navíc získali otevřená srdce, duchovní sílu, přesvědčili jsme se, že výpomoc přichází ve dne v noci, především však láskyplně. I nadále se budeme snažit vybavovat útulkovou veterinární vyšetřovnu a pokračovat v kvalitní veterinární péči o naše čtyřnohé pacienty. Víme, že veterinární péče je základem v péči o útulkové pacienty.

Aktivní avizací na srdíčkových webových a facebookových stránkách bychom vám rádi co nejlépe přiblížili péči o útulková zvířata, tak aby bylo patrné, jak nezbytně důležitá je karanténa, evidence, vnímaví veterinární lékaři, prostředí i vybavení útulku a veterinární kliniky, kterou navštěvujeme. Základem je komplexní péče, umění rozlišit kvalitu od kvantity. Jak důležité jsou včasné reakce, hluboký cit a vnímání ve prospěch zvířat. Jak důležité je uvědomovat si bolest, život i smrt - potřebné energie, protože jedině tak je možné dělat tuto práci s citem a plným vědomím. Pečujeme o živá zvířata a především se k nám dostávají extrémní pacienti. Zvířata vnímají a cítí, mají své životní potřeby a především jsou na nás plně odkázána 24 hodin denně. Jak velmi důležité je používat zdravý rozum, protože každý chybný krok znamená ohrožení na životě či prodlužování trápení. Jak důležitá je vedlejší hospodářská činnost, spolupráce s dobrovolníky, osvěta. Jak velmi důležití jsou pro útulek dárci a ti všichni společně s námi vytváří dějiny srdíčkového útulku. Rádi bychom vám ukázali naši srdíčkovou cestu, která má mnoho cílů a pouze jeden jasný směr.

ROK 2019:

počet přijatých koček: 201
původní lokalita: 7
nový domov: 161

kočičí nebe: 33
narozeno v útulku: 0

vráceno z umístění: 6

nalezen původní domov: 1

Finanční zpráva roku 2019 bude doplněna a dostupná všem jako každý rok na potřebných úřadech jakým je např. Městský soud v Praze a to po uzávěrce účetnictví.

Děkujeme všem milým příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, MVDr. Marii Procházkové, MVDr. Veronice Kadlecové, MVDr. Šárce Křepčíkové, MVDr. Marcele Kubíčkové, MVDr. Jiřímu Boštičkovi, veterinárnímu technikovi Martinovi, zaměstnancům pražské veterinární kliniky VETCENTRUM Duchek a diagnostické laboratoři Sevaron v Brně.

Za Srdcem pro kočky,

Kristýna Kacálková

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček