Výroční zpráva roku 2021 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s.

❤️ Výroční zpráva roku 2021 o činnosti útulku Srdcem pro kočky, z.s. ❤️

Kočičí útulek Vrbičany a depozitum Nové Strašecí tvoří již několik dlouhých let jeden kompletní a stabilní celek zapsaného spolku Srdcem pro kočky a pokračuje i nadále ve své činnosti. Na základně srdíčkového útulku ve Vrbičanech jsou přijímány převážně dospělé a v mnohých případech vážně nemocné a poraněné kočičky a do strašeckého depozita jsou přijímána převážně koťátka. Depozitu se však rozhodně nevyhýbají vážné případy a rozhodně jsou do depozita přijímány i dospělé kočičky stejně tak jako na základnu útulku koťátka. Měli jsme možnost vyzkoušet si za léta péče o kočičky mnohé. Do budoucna zůstaneme v tomto dvojím složení jednoho depozita a základny, kde panuje důvěra a péče o kočičky v ohrožení je na prvním místě. Srdíčkový útulek je o jednotném celku útulkových opatrovníků, veterinárních lékařů, dobrovolníků a dárců. Abychom mohli úspěšně pokračovat dál, pak jedině ve složení jeden za všechny a všichni za jednoho. Vy všichni k útulkové činnosti neodmyslitelně patříte, překonáváte s námi složitější i příznivější období a právě na nás všech společně útulek stojí.

V roce 2021 jsme ušli další pořádný kus cesty. Do nového roku jsme vstoupili s výraznými karanténními opatřeními pro kočičí virové onemocnění Panleukopenie. Do cesty nám navíc vstoupil již druhým rokem Covid-19, museli jsme se vypořádat s překážkami a nakouknout hlouběji do nitra svých duší. Uvědomili jsme si, že ne vždy se dá naplánovat situace tak, jak bychom si přáli. Covid-19 nám ubral na akcích pořádaných v terénu od nového roku až do jara, ty byly vyrovnávány solidaritou dárců a akcemi pořádanými obětavými dobrovolníky na Facebookových stránkách. Na podzim přišel další nouzový stav a akce v terénu sice od přelomu jara a léta pokračovaly, avšak za náhradní výpomoci některých dobrovolníků, kterých část na výpomoc dojíždět nemohla. A co víc, přišlo zdražování. Navzdory všem překážkám se o nás vesmír opět postaral a nelehkou situaci jsme zdárně přestáli. Tam, kde bylo na jedné straně ubráno, bylo přidáno na straně druhé. Děkujeme za tuto zkušenost a děkujeme za zdraví, pomoc a podporu. Velmi si těchto hodnot vážíme.

Do útulkové veterinární vyšetřovny jsme v roce 2020 za aktivní pomoci dobrovolníků, dárců a lékařů pořídili další dlouhodobě plánované a životně důležité vybavení a tím je rentgenový přístroj s přímou digitalizací - RTG systém CUBEX-50, který nám obrovským způsobem usnadnil práci a již druhým rokem přístroj úspěšně splácíme.

Nádherná kočička Agátka Srdíčková v roce 2020 rozjela Hovory A s útulkovou tetou K a v roce 2021 přidala Živé vstupy. V těchto vstupech se snažíme veřejnosti co nejvíce a aktuálně přiblížit kompletní útulkovou situaci a činnost. No a také jsme se objevili na Instagramu, abychom drželi tempo s dobou.

Velmi náročnou a zároveň velmi krásnou útulkovou cestu jsme si sami dobrovolně zvolili, útulek byl zřízen ve vlastním obydlí a depozitum taktéž. Stát a zákon nám dali do rukou potřebné nástroje a možnosti - řádně evidovaný útulek s veškerými náležitostmi včetně vedlejší hospodářské činnosti a jak s těmito nástroji naložíme, je už na nás. Stejně tak jakou energii budeme vydávat, takovou budeme i přijímat, tak mluví ten nejdůležitější zákon - zákon vesmíru.

Aktivní avizací na srdíčkových webových a facebookových stránkách bychom vám rádi co nejlépe přiblížili péči o útulková zvířata, tak aby bylo patrné, jak nezbytně důležitá je karanténa, evidence, vnímaví veterinární lékaři, prostředí i vybavení útulku a veterinární kliniky, kterou navštěvujeme. Základem je komplexní péče, umění rozlišit kvalitu od kvantity. Jak důležité jsou včasné reakce, hluboký cit a vnímání ve prospěch zvířat. Jak důležité je uvědomovat si bolest, život i smrt - potřebné energie, protože jedině tak je možné dělat tuto práci s citem a plným vědomím. Pečujeme o živá zvířata a především se k nám dostávají extrémní pacienti. Zvířata vnímají a cítí, mají své životní potřeby a především jsou na nás plně odkázána 24 hodin denně. Jak velmi důležité je používat zdravý rozum, protože každý chybný krok znamená ohrožení na životě či prodlužování trápení. Jak důležitá je vedlejší hospodářská činnost, spolupráce s dobrovolníky, osvěta. Jak velmi důležití jsou pro útulek dárci a ti všichni společně s námi vytváří dějiny srdíčkového útulku. Rádi bychom vám ukázali naši srdíčkovou cestu, která má mnoho cílů a pouze jeden jasný směr.

V roce 2018 posílily útulkový veterinární tým tři výborné lékařky rovněž z pražské veterinární kliniky Vetcentrum Duchek - MVDr. Marcela Kubíčková, MVDr. Veronika Kadlecová a MVDr. Šárka Křepčíková. MVDr. Šárka Křepčíková odešla na mateřskou dovolenou, stále však zůstává v našich srdcích. V následujících letech tyto lékařky pracující na pražské klinice Vetcentrum.cz prohloubily svou praxi u náročných pacientů jak na klinice tak i na základně srdíčkového útulku a v obou případech jde o ty nejnáročnější pacienty. Útulek Srdcem pro kočky již léta zastřešuje lékař specialista MVDr. Marie Procházková a na stejné profesní úrovni s obrovskou praxí a nejen ve svých daných oborech s námi léta brázdí útulkovou cestu lékař specialista MVDr. Jiří Boštička. Toto je náš kompletní útulkový veterinární tým a ten při výjezdech posilují další lékaři a specialisté pražské kliniky Vetcetrum Duchek. Cílem útulku Srdcem pro kočky je co nejkvalitnější veterinární péče pro útulková zvířátka. Posílením veterinárního týmu jsme získali obrovskou výpomoc přímo v útulku, ale také na pražské veterinární klinice. U našich veterinárních lékařů jsme navíc získali otevřená srdce, duchovní sílu, přesvědčili jsme se, že výpomoc přichází ve dne v noci, především však láskyplně. I nadále se budeme snažit vybavovat útulkovou veterinární vyšetřovnu a pokračovat v kvalitní veterinární péči. Víme, že veterinární péče je základem v péči o útulkové pacienty.

ROK 2021:

počet přijatých koček: 206
původní lokalita: 89
nový domov: 125
kočičí nebe: 8
narozeno v útulku: 2
vráceno z umístění: 2

Finanční zpráva roku 2021 bude doplněna a dostupná všem jako každý rok na potřebných úřadech jakým je např. Městský soud v Praze a to po uzávěrce účetnictví.

Děkujeme všem milým příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, lékařskému týmu veterinární kliniky VETCENTRUM Duchek v Praze a vědeckému týmu diagnostických laboratoří v ČR - Sevaron, Laboklin a IDEXX.

Za Srdcem pro kočky,

Kristýna Kacálková

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček