4. čtvrtletní a závěrečná zpráva roku 2010 o činnosti útulku O.S. Srdcem pro kočky

4. čtvrtletní a závěrečná zpráva roku 2010 o činnosti útulku O.S. Srdcem pro kočky
kočky z útulku
Posledním čtvrtletím roku 2010 bychom chtěli uzavřít dění v našem útulku a rádi bychom tak vkročili do nového roku 2011. Jsme odhodláni pomáhat i nadále opuštěným, toulavým a handicapovaným zvířátkům. Rok 2010 byl bohatý a pestrý, snažili jsme se udělat spoustu práce a nebýt k osudům bezbranných živých bytostí lhostejní. Stejně tak jste nebyli lhostejní ani vy. Po celou dobu jsme měli vaši plnou podporu, přijímali jsme dary materiální i finanční, podpora přicházela ze všech stran a přichází stále. Rok 2010 byl rovněž štědrý na nově vzniklá přátelství, která pokládáme za jedna z nejpevnějších, neboť byla založena na základě velmi důležité a záslužné činnosti – pomoci potřebným a opuštěným zvířátkům. Díky přátelům a známým jsme se mohli účastnit umísťovacích výstav, na kterých bychom si sami nevystačili. Díky přátelům a známým jsme mohli organizovat bleší trhy, stavět charitativní krámky a pořádat další a další akce.

V roce 2010 nás neminulo několik důležitých a významných událostí. Naše kočičky se dostaly do TV vysílání v pořadu Chcete mě, ale také již po několikáté do vysílání v pořadu Rady ptáka Loskutáka. O našich kočičkách se psalo v Kladenském Deníku, Slánských Listech, Smečenském Drakovi, ale také v Přeloučském Roštu. V ne poslední řadě byly u nás natáčeny reportáže do Českého rozhlasu Region. Dostalo se nám také příležitosti opakované reklamy zdarma v časopise NAŠE KOČKY, ale také v kulturním kladenském měsíčníku KAMELOT. Po celý rok 2010 byly srdíčkové kočičky inzerovány v týdeníku BLESK, kde nám pravidelně a zcela zdarma vycházela nabídka k umístění.

Naše kočičky se také účastnily v roce 2010 několika umísťovacích výstav, kde také mnohé z nich našly nové domovy. Všechny výstavy jsme zvládli jen a jen za vaší plné podpory. Neváhali jste se za námi vydat mnoho kilometrů, abyste nás tak podpořili. Ochotně jste nám přispěchali na pomoc, měli jsme se opět o koho opřít. Stavěli jste s námi klece, pomáhali jste nám umísťovat, vyráběli jste nám dárky do charitativního krámečku, který jste také zastřešili. Nezůstali jste lhostejní a my jsme tak nezůstali díky vám na vše sami.

Účast na umísťovacích výstavách v roce 2010:

• Výstava SEN ZVÍŘAT - Praha 11.9.2010
• Výstava koček bez domova – Praha 24.10.2010
• 8. umísťovací výstava opuštěných koček – Plzeň 27.11.2010
• 23. umísťovací výstavu opuštěných koček – Praha 19.12.2010

Rok 2010 přinesl další pro nás nesmírně důležitou a spásnou akci, účastnili jsme se totiž bleších trhů s výdělkem ve prospěch opuštěných zvířat. S touto velkolepou myšlenkou přišla naše přítelkyně a my v tomto duchu budeme pokračovat i nadále, opět za vaší plné podpory.

Díky další velmi významné osobnosti, kterou jsme měli příležitost v roce 2010 poznat, jsme tak mohli oslovit okolní města o obce otevřeným dopisem s žádostí o spolupráci. Oslovit zastupitele měst a obcí tak, aby se nad naší činností zamysleli a začali plnit svou zákonnou povinnost. Ačkoliv přístup oslovených nebyl mnohdy vstřícný, nehodláme se jen tak vzdát. Rok 2010 sice nepřinesl v tomto směru žádný výsledek ani valnou ochotu z řad oslovených, nicméně uvidíme, co nám přinese rok 2011, neboť jednání pokračují i nadále.

Rok 2010 byl však rovněž ve znamení smutku. Přišli jsme o několik kočiček, které jsme nade vše milovali. Setkali jsme se s vážnými nemocemi a zraněními. V několika případech si smrt vybrala krutou daň naprosto nečekaně. Situace to byly žalostné a bolestné. Jen vzpomínky dobré i zlé zůstávají i nadále v nás. O příbězích a osudech všech těchto srdíčkových kočiček jsme vás seznamovali na našem několikrát denně aktualizovaném webu v rubrikách “Co se právě děje“.

Nutno dodat, že k nám nebyli v roce 2010 lhostejní ani členové dalších organizací, kteří se věnují opuštěným zvířátkům. Naše kočičky se tak mohly účastnit umísťovacích výstav, na které jsme byli pozváni. Rovněž dostaly srdíčkové kočičky obrovskou příležitost účastnit se společné akce “Strom splněných kočičích přání“, která všem kočičkám přinesla další maximální pomoc.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem přátelům, dárcům, známým a všem hodným lidem, kterým třeba jen nebyl osud zvířátka bez domova lhostejný a dopomohli tak zvířátku k lepšímu životu. Děkujeme všem, bez kterých by nebylo možné odvést tolik dobročinné práce. Vy všichni máte svůj podíl na záchraně našich kočiček, jen díky společné snaze a úsilí bylo možné vyléčit a umístit tak velké množství opuštěných kočiček, které by v opačném případě nečekalo nic dobrého. Nesmírně vám za tuto pomoc a podporu děkujeme, vaši pomoci si velmi vážíme. Moc a moc si přejeme, aby spolupráce na záchraně opuštěných kočiček pokračovala ve stejném duchu i nadále v roce 2011.

Záměrně v tomto shrnutí není oslovováno jmény, neboť jmen, která by zasloužila velkého uznání, je velmi a velmi mnoho. Ano, tolik hodných a dobrých lidí stojí pevně za námi a je odhodláno nám pomáhat v našem nelehkém životním poslání.

ŘÍJEN 2010

* Dne 2.10.2010 přijalo přeloučské depozitum asi měsíční kotě v ohrožení života. Vzhledem k jeho poranění análního otvoru, nebylo možné rozpoznat pohlaví. Nakonec bylo zjištěno, že se jedná o kocourka, dostal jméno drobek. Bohužel Drobeček zemřel na následky poranění a nemoci.

* Dne 3.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech kočičí rodinku z Kamenných Žehrovic na Kladensku. Černou kočičí mámu jménem Micinka a šest asi dvouměsíčních koťátek. Koťátka jsou různobarevná - mourovaná Kikina, bílomourovaná Ejla, černobílá Xeňa, černý Nio, bílomourovaný Tedík a černobílý Bilbo.

* Dne 8.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech desetiletou Britskou modrou kočičku Nubiru. Kočička Nubira byla v ohrožení života, pán domácí se jí chtěl zbavit tím nejhorším způsobem, a tak nezbývalo nic jiného než kočičku přijmout. Rodina se o kočičku už nemohla dále postarat, prý byla Nubira nečistotná. Nubira nebyla očkovaná ani kastrovaná. Při kastraci jsme zjistili, že má Nubira rozsáhlý zánět dělohy. Od první chvíle v útulku používala Nubira kočičí WC, nikdy nešla mimo.

* Dne 9.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech černou asi pětitýdenní kočičku Keiko a stejně starého dlouhosrstého černého kocourka Kevina ze Smečna.

* Dne 11.10.2010 přijalo přeloučské depozitum bílého asi dvouletého kocourka, který byl nalezen v noci v Jičíně. Kontaktovali jsme příslušné úřady, ale zatím kocourka nikdo nehledá. Kocourek dostal jméno Snížek.

* Dne 16.10.2010 přijalo depozitum v Přelouči dvě asi tříměsíční koťátka, která přebývala ve stokové rouře v poli. Jsou nádherná, vypadají jak Mainská mývalí a dostala jména - Nikita a Nikola.

* Dne 16.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech černobílou asi půlroční kočičku Yoko z Kladna. Kočička Yoko se potulovala Kladnem.

* Dne 17.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech zhruba dvouměsíční tříbarevnou kočička Šarlotku z Plzně.

* Dne 17.10.2010 byl přijal do útulku ve Vrbičanech černý kocourek Mikešek, který se potuloval pár týdnů po sídlišti ve Slaném. Kocourek byl často vídán v kotěcím věku za oknem panelákového bytu, ale když dospěl, někdo se ho lidově řečeno zbavil, a tak se ocitl na ulici.

* Dne 21.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech zhruba ročního rezavého kocourka Césara, který se bezprizorně potuloval Kladnem.

* Dne 21.10.2010 přijalo přeloučské depozitum sotva měsíční kočičku, kterou někdo odložil v parku u domova důchodců do domku bez jídla a pití. Štěstí, že šla paní Zdeňka krmit místní kočičky.

* Dne 26.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech tříbarevnou kočičku Fábinku z Kladna. Kočičku srazila Fábie, paní ani nepřibrzdila a jela dál. Naši přátelé z Kladna - Petr a Gábi Vavřincovi - kočičku naložili a odvezli na pohotovost do Slaného. Kočička byla celý den v kyslíkovém stanu a dostávala se z šoku, do kterého upadla. Poté následovala operace, při které byla kočičce sešroubována a zadrátována tlamička na poraněných místech. Nyní je již Fábinka po druhé operaci, chybí jí část sanice a nefunguje jí správně jedno očičko, ale její stav se dá zhodnotit jako velmi dobrý.

* Dne 27.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech tři asi dvouměsíční koťátka z Deštnice. Bílomourovanou kočičku Suri, bílomourovanou kočičku Lolu a mourovanou kočičku Ginu. Kočička Surinka byla dlouhodobě léčena, měla střevní potíže.

* Dne 27.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech černého asi čtyřměsíčního kocourka Hopíka z Kladna, který se bezprizorně potuloval sídlištěm.

* Dne 30.10.2010 přijal útulek ve Vrbičanech dvouměsíční mourované dlouhosrsté zanedbané a nemocné koťátko z Rakovníka. Koťátko dostalo jméno Matýsek. Doposud je Matýskův stav vážný.

LISTOPAD 2010

* Dne 5.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi pětitýdenní krásné mourované koťátko s bílými ponožkami. Jde o chlapečka a dostal jméno ho Hrášek.

* Dne 5.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi pětiměsíční kočičku z Prahy - překrásnou mourinku, která dostala jméno Malvínka.

* Dne 6.11.2010 přijalo přeloučské depozitum kočičí rodinku - mámu Aidu a dětičky Bohunku a Filípka z opuštěné stodoly v Židovicích.

* Dne 8.11.2010 přijalo ve večerních hodinách přeloučské depozitum opuštěné nanejvýš dva měsíce staré zrzavé koťátko,opět z opuštěné stodoly. Jde o kocourka, který dostal jméno Puclík.

* Dne 8.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech maličké želvovinové asi pětitýdenní kotě. Koťátko našla rodina poblíž svého domova rodiného domu na periférii Kladna. Nálezci se zmínili, že v těchto místech pravidelně lidé vyhazují pejsky, kočičku prý našli poprvé. Maličké uplakané holčičce jsme dali jméno Meggie.

* Dne 11.11.2010 přijalo přeloučské depozitum odložené koťátko v parku u domova důchodců. Jde o vystrašenou, mourovanou, ani ne dva měsíce starou holčičku, která dostala jméno Karkulka.

* Dne 14.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech tříbarevnou kočičku Kiru s tříměsíčními koťaty - tříbarevnou Miu a bílorezavého Jimmiho. Kočičí rodina byla odchycena u kladenského lesa a plavečáku, kde je chodila pravidelně krmit krmička.

* Dne 14.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech ani ne tříměsíční černé koťátko jménem Čertík s poraněnými očky. V jednom očičku má Čertík stín a o druhé očičko bohužel přijde úplně. Koťátko bylo nalezeno v chatové osadě na Žatecku.

* Dne 18.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech krásného mourovaného statného kocourka Grizzlyho. Kocourek se zdržoval už několik dní v křoví, kde také bydlel. Ujala se ho hodná paní, chtěla si ho vzít domů, ale domácí kocourek Grizzlyho nepřijal. Situace vyvrcholila tím, že byl Grizzly promrzlý a promočený v křoví. Lidé na něj štvali psy a kocourek se potácel u hlavní silnice. Doma jsme zjistili, že byl kocourek již kastrovaný. na místě jsme zanechali letáčky, nikdo se však o Grizzlyho nepřihlásil.

* Dne 20.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech zhruba dvouměsíčního zrzavého kocourka Soptíka. Kocourka Soptíka přinesl v náručí mladý pán z Vrbičan s tím, že se stěhuje do Slaného, a tak už se nemůže o kocourka postarat.

* Dne 22.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi dvou až tříměsíční koťátko s nafouklým bříškem a velmi velmi zaprůjmované. Koťátko pochází z Vraného, je to kočičí kluk jménem Oskárek. Koťátko se přitoulalo na zahradu lidí, kteří se o něj nemohli postarat, protože údajně oskárek paní domácí pokakal. Nebylo se čemu divit, průjem udělal své.

* Dne 22.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi desetiměsíčního Britského kocourka Cedrika. Kocourek žil asi měsíc v křoví na Červeném vrchu v Praze. Po majitelích jsme pátrali, leč marně.

* Dne 26.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi dvou až tříměsíční mourované koťátko Heidi z Kladna. Heidy se potulovala opuštěná a nešťastná po Kladně. Koťátko nám přivezl mladý pár z Kladna.

* Dne 26.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi sedmiměsíčního černobílého kocourka Čendu. Kocourka Čendu přinesli manželé z Klobuk v domnění, že odchytili naši ztracenou kočičku Bubu. Páníčkům jsme vysvětlili, že naše Bubu zemřela. Kocourka jsme přijali, neboť se pohyboval už delší dobu na nádraží a nikdo se k němu nehlásil.

* Dne 28.11.2010 přijal útulek ve Vrbičanech zdevastované koťátko ze Slaného. Jde o bílomourovaného kočičího chlapečka jménem Edík. Edíček byl přijatý se silným průjmem, měl zkrvavenou tlapičku a byl silně začervený. V prvních dnech jsme bojovali o jeho život, nakonec jsme zvítězili.

PROSINEC 2010

* Dne 3.12.2010 přijalo přeloučské depozitum údajně vysoce březí kočku. Ze strany Zdeňky padlo podezření, že kočička březí není. byl proveden RTG, který toto podezření potvrdil. Paní se kočičky zbavila za použití lsti.

* Dne 6.12.2010 přijal útulek ve Vrbičanech ročního chundelatého bílomourka kocourka Ivánka, který patřil naší sousedce, ale rozhodl se, že bude bydlet u nás. V mrazu seděl u venkovního výběhu tak dlouho, dokud jsme Ivánka nepustili dovnitř.

* Dne 6.12.2010 přijal útulek ve Vrbičanech čtyři kočičky z Prahy. Kočičky pocházejí od lidí, kteří se ocitli na pokraji společnosti. Přijali jsme dva asi dvouměsíční kočičí sourozence - černou Danušku a černobílého Jonáška a dva odrostlé černé kocourky - asi sedmiměsíčního kocourka Eliota a stejně starého kocourka Viga.

* Dne 9.12.2010 přijal útulek ve Vrbičanech stříbrně mourovaného polodlouhosrstého kocourka Mourka ze Smrku u Plzně. Kocourek má poraněné ouško a my se budeme snažit ránu kocourkovi vyhojit. Ve volné přírodě to nebylo možné, kocourek si ránu stále rozškrábával, čemuž dopomáhal silný svrab. Mourkovi byla provedena plastika ouška, která vyřešila dlouhodobý problém.

* Dne 11.12.2010 byla do útulku ve Vrbičanech přijata kočička v zuboženém stavu. Kočička byla zřejmě pokousána a zdemolována psem. Ouška jí visela na vlásku, měla zlomenou páteř a vyhřezlá střeva. Na veterině zůstala 1-2 hod. v kyslíkovém stanu, veterináři prováděli vyšetření. Bohužel, kočička na tom byla tak moc špatně, že musela být na veterině uspána tentýž den. Kočička pocházela přímo z Vrbičan.

* Dne 12.12.2010 přijal útulek ve Vrbičanech dvě asi tříměsíční koťátka z Berouna. Mourovanou Hedušku a černého Nicoláska. Heduška má poraněno očičko, ale kapičky by měly vše brzy vyřešit. Koťátka pocházejí z kolonie berounských koček, které chodí krmičky pravidelně krmit.

* Dne 12.12.2010 byl vrácen z umístění Britský kocourek Cedrik, který se nesnesl s kocourkem Dominikem. Dominik pochází rovněž z našeho útulku a byl umístěn již před časem.

* Dne 20.12.2010 přijal útulek ve Vrbičanech asi sedmiměsíčního kocourka Mufíka z Rakovnicka. Mufík se potuloval několik dlouhých dnů zmrzlý na nádraží, kde mu byla úkrytem papírová krabice.

* Dne 26.12.2010 přijal útulek ve Vrbičanech zřejmě Orientálního kocourka ze Slaného. Kocourek je zhruba roční, byl již vykastrovaný a dostal jméno Samuel. Kocourka k nám přivezla Městská policie Slaný.

Výdaje zhruba: 50 – 70.000 Kč/měsíc
Příjmy zhruba: 20 – 40.000Kč/měsíc (započítány i všechny materiální dary)

Přijato: 56 koček
Umístěno: 52 kočiček
Zemřelo: 9 kočiček
Vráceno z umístění: 2 kočičky
Vypuštěno do původní lokality: 2 kočičky

Vzpomínáme na zesnulé kočičky: Puntíčka, Bubáčka, Sarah, Simonka, Drobečka, Samiu, Sebastiána, Zlatíčka a Alinku

Děkujeme všem příznivcům, přátelům, dárcům, dobrovolníkům, ale také veterinární klinice ve Slaném, veterinární klinice v Horoměřicích, veterinárním klinikám v Přelouči, a zároveň děkujeme diagnostické laboratoři Sevaron v Brně.

Za všechny srdíčkové kočičky,
Kristýna Kacálková

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček